בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, 2532/א

ישות כללית 10/ המ/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, 2532/א
מספר: 10/ המ/ 27
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית המאשרת בניית בניין בין 25 קומות על עמודים בסמוך לבית המבקשת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורמז דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק160
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2532/ א"מגורים ברח' רמז"פיצויים