בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 3774

ישות כללית 02/ המ/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 3774
מספר: 02/ המ/ 33
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10חלק69-70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3774כביש מס' 1 הקטע מגבעת שפירא לנוה יעקבפיצויים