בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) לגבי ת. משח/ 5, חכ/ 19א, ג, ד

ישות כללית 03/ המ/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) לגבי ת. משח/ 5, חכ/ 19א, ג, ד
מספר: 03/ המ/ 30
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבית חנניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10175חלק
10181חלק
10184חלק
10222חלק
10398חלק
10399חלק