בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) צח/ 237ב, ב"י/ 352א

ישות כללית 02/ המ/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) צח/ 237ב, ב"י/ 352א
מספר: 02/ המ/ 52
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7162חלק269