בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/10554

ישות כללית 06/ המ/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/10554
מספר: 06/ המ/ 11
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיטורעאןטורעאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16624חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10554שינוי יעוד מאזור חקלאי לשכונת מגורים, שינוי למתאר,טורעאןפיצויים