בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ח/ 237ב כ"י/ 352א

ישות כללית 02/ המ/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ח/ 237ב כ"י/ 352א
מספר: 02/ המ/ 48
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון