בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/113

ישות כללית 02/ המ/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/113
מספר: 02/ המ/ 53
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6407חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 54/ גכביש 531 - רכבת תת קרקעיתפיצויים