בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תא/ במ/ 59-2646

ישות כללית 02/ המ/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תא/ במ/ 59-2646
מספר: 02/ המ/ 58
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו