בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמ"א/ 22

ישות כללית 03/ המ/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמ"א/ 22
מספר: 03/ המ/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון