בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 1313 יפיע

ישות כללית 02/ המ/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 1313 יפיע
מספר: 02/ המ/ 43
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיעפיצויים