בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 2906/ 3316/ 3420/ 3419 ירושלים

ישות כללית 02/ המ/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 2906/ 3316/ 3420/ 3419 ירושלים
מספר: 02/ המ/ 70
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3420מגרש הכדורגל - מנחתפיצויים
תוכנית2906קביעת שטח להקמת מרכז טניס בקטמון.פיצויים
תוכנית3316שטח למסוף אוטובוסים - בדרום מערב העירפיצויים
תוכנית3419מרכז עירוני מנחתפיצויים