בקשה להארכת מועד ס. 197(ב9 תכנית כביש 531 מח/ 54/ ג הוד השרון

ישות כללית 02/ המ/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס. 197(ב9 תכנית כביש 531 מח/ 54/ ג הוד השרון
מספר: 02/ המ/ 66
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6407חלק43