בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תכניתמח/ 86

ישות כללית 02/ המ/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תכניתמח/ 86
מספר: 02/ המ/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותגן הדרום