בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תמ"א / 31/ קטע 16

ישות כללית 02/ המ/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תמ"א / 31/ קטע 16
מספר: 02/ המ/ 19
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהרגבים