בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכניות תא/ 2660 , תא/ 2506

ישות כללית 02/ המ/ 80

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכניות תא/ 2660 , תא/ 2506
מספר: 02/ המ/ 80
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7035חלק11, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2660"עג'מי"פיצויים