בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית חד/ 237/ ב/ בי/ 352/ א

ישות כללית 02/ המ/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית חד/ 237/ ב/ בי/ 352/ א
מספר: 02/ המ/ 78
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון