בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית ח/ 237/ א

ישות כללית 02/ המ/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית ח/ 237/ א
מספר: 02/ המ/ 41
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון