בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תא/ 2606

ישות כללית 02/ המ/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תא/ 2606
מספר: 02/ המ/ 17
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ךלחיןיךלחךלחךל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7017חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2606מתחם שד' ירושליםפיצויים