בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תתל/ 13/ 2/ 6

ישות כללית 10/ המ/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תתל/ 13/ 2/ 6
מספר: 10/ המ/ 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןיגור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17171חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 2/ 6/ 13רכבת העמק - מסילת ברזל מחיפה עד בית שאןפיצויים