בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תתל/ 3/ 4/ 10 מושב משגב דב

ישות כללית 09/ המ/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תתל/ 3/ 4/ 10 מושב משגב דב
מספר: 09/ המ/ 32
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת כביש ליד בית הפונים והפקעת חלק מחלקתם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4665חלק51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 3/ 4/ 10כביש 7פיצויים