בקשה להארכת תוקף ההיתר שניתן ב-12/7/2001

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5054

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להארכת תוקף ההיתר שניתן ב-12/7/2001
מספר: תא/ 06/ 5054
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להארכת תוקף ההיתר שניתן ב-12/7/2001

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהחרוב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200603822/05/2006