בקשה להוצאת היתר בניה להקמת תחנת תדלוק פנימית לשרות עצמי

ישות כללית 9/ בת/ 11/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להוצאת היתר בניה להקמת תחנת תדלוק פנימית לשרות עצמי
מספר: 9/ בת/ 11/ 01
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוצאת היתר בניה להקמת תחנת דלק פנימית לשרות
עצמי בלבד במגרש ב/32 באזור תעשיה קרית גת
עפ"י סעיף 9.1 (ה) לתמא/18

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית גתקרית גתקרית גתאיזמרגד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3027חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400507/06/2004