בקשה להחלפת גג אסבסט לגג ברזל ע"ג קונסטרוקציה קיימת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5038

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להחלפת גג אסבסט לגג ברזל ע"ג קונסטרוקציה קיימת
מספר: תא/ 06/ 5038
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להחלפת גג אסבסט לגג ברזל ע"ג קונסטרוקציה קיימת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוטברסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7107חלק92
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200605907/08/2006