בקשה להירת בית מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 072/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להירת בית מגורים
מספר: 072/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בית מגורי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטמרה (יזרעאל)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17112חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015915/05/2012