בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 236.1

ישות כללית 0001/ 2004

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 236.1
מספר: 0001/ 2004
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה להקמת בית מגורים חד משפחתי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38063חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400403/05/2004