בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 242

ישות כללית 0831/ 2002

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 242
מספר: 0831/ 2002
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה להקמת בית מגורים חד- משפחתי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38063חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300611/08/2003