בקשה להיתר בניה לבית ספר מקיף תל שבע -

ישות כללית 7/ 02/ 172/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה לבית ספר מקיף תל שבע -
מספר: 7/ 02/ 172/ 1/ א
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר בניה לבית ספר מקיף תל שבע מכח תכנית 1/172/02/6 סעיף 1 בהוראות התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100057חלק1
100058חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100207/02/2011