בקשה להיתר בניה לעבודות עפר וגידור מגרש מיוחד עפ"י סעיף 7 בהוראות תכנית מיתאר

ישות כללית 3/ 02/ 101/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה לעבודות עפר וגידור מגרש מיוחד עפ"י סעיף 7 בהוראות תכנית מיתאר
מספר: 3/ 02/ 101/ 01
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה לעבודות עפר וגידור מגרש מיוחד עפ"י סעיף 7 בהוראות תכנית מיתאר מספר 3/ 02/ 101

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2023חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900105/01/2009