בקשה להיתר בניה לשימוש חורג משטח חקלאי לשטח חניון רכבים 95 מקומות חניה עבור מת

בקשה ועדה מקומית מעין ברוך 2008/ 506

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה להיתר בניה לשימוש חורג משטח חקלאי לשטח חניון רכבים 95 מקומות חניה עבור מת
מספר: מעין ברוך 2008/ 506
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה לשימוש חורג משטח חקלאי לשטח חניון רכבים 95 מקומות חניה עבור מתחם תיירות ומסחר בצומת מעין ברוך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןמעין ברוך
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13328חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5557אזור תיירות ונופש מעיין ברוךהיתר בניה
תוכניתג/ 10056פיתוח נופש תוך שמירת טבע ונוף, ארץ פלגי מיםהיתר בניה
תוכניתגע/ מק/ 126חניון נופש ותיירות, מעין ברוךהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010