בקשה להיתר בניה מתוקן לבית חדש שהוחל בבנייתו עפ"י היתר קודם

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 08/ 6057

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר בניה מתוקן לבית חדש שהוחל בבנייתו עפ"י היתר קודם
מספר: שמ/ 08/ 6057
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה מתוקן לבית חדש שהוחל בבנייתו עפ"י היתר קודם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולדקל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801331/07/2008