בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לבנייה בתחום שמורת האלמוגים

ישות כללית 2/ 02/ 101/ יד

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לבנייה בתחום שמורת האלמוגים
מספר: 2/ 02/ 101/ יד
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר להקמת פרגולות, סככות, שינוי בחזית המבנה, שינוי מיקום סככת מציל, 3 ספסלי אבן (טריבונות) והוספת עמוד בטון לפריסת רשת צל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40031חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000222/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900913/07/2009