בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מבנה ליחידת החילוץ

ישות כללית 2/ 02/ 101/ ג'

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מבנה ליחידת החילוץ
מספר: 2/ 02/ 101/ ג'
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר לפי פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר מס' 101/02/2
להקמת מבנה ליחידת החילוץ באילת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתקאמפן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40027כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400301/03/2004