בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מימשה סירות

ישות כללית 2/ 02/ 101/ ד'

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מימשה סירות
מספר: 2/ 02/ 101/ ד'
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה לפי פרק ה' סעיף 6 בהוראות תכנית
מיתאר אילת מספר 101/02/2 להקמת ממישה סירות
בתחום נמל אילת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40027חלק2