בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להיתרים מיוחדים בתכנית המיתאר

ישות כללית 5/ 02/ 102/ 05

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להיתרים מיוחדים בתכנית המיתאר
מספר: 5/ 02/ 102/ 05
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להיתרים מיוחדים בתכנית המיתאר
למטווח עירוני

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000322/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901330/11/2009