בקשה להיתר בניה רמות ד' - מגרש 245

ישות כללית 0753/ 2002

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה רמות ד' - מגרש 245
מספר: 0753/ 2002
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה לבניית 5 חדרים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38063חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300901/12/2003