בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 226

ישות כללית 1113/ 2001

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 226
מספר: 1113/ 2001
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר לבית מגורים חד - משפחתי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300611/08/2003