בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 76/1

ישות כללית 0064/ 2004

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 76/1
מספר: 0064/ 2004
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להתר בניה להקמת בית מגורים חד משפחתי - רמות ד'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38349חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400507/06/2004