בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 84

ישות כללית 1020/ 2003

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 84
מספר: 1020/ 2003
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בית מגורים חד משפחתי - רמות ד'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400301/03/2004