בקשה להיתר בניה תא/ 2094- רח' קוסובסקי 71 ת"א

ישות כללית 3684/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר בניה תא/ 2094- רח' קוסובסקי 71 ת"א
מספר: 3684/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה לתכנית תא/ 2094, רחוב קוסובסקי 71, שכונת בבלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוקוסובסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6106חלק17-18, 20, 361, 370
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקוןשינוי שלביות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8108/11/2010