בקשה להיתר בניית בתי מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 065/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר בניית בתי מגורים
מספר: 065/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניית בתי מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטמרה (יזרעאל)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17112חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015915/05/2012