בקשה להיתר חפירה ודיפון שלב ד'

בקשה ועדה מקומית 3620/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: בקשה להיתר חפירה ודיפון שלב ד'
מספר: 3620/ 87/ 7
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך בגין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7101חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות93413/11/2006