בקשה להיתר לאנטנה סוללרית

בקשה ועדה מקומית 3535/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה להיתר לאנטנה סוללרית
מספר: 3535/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר לאנטנה סוללרית ברחוב ארלוזורוב 93 גוש: 6213 חלקה: 426

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוארלוזורוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק426