בקשה להיתר לבניית ספריה בתל שבע

ישות כללית 7/ 02/ 172/ 1(01)

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר לבניית ספריה בתל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 1(01)
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ד' סעיף 1 בתכנית מיתאר
תל - שבע לבניית ספריה במבנה מתנ"ס קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבעשכ 01
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק119
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004