בקשה להיתר להוספת משטחי בטון לא מקורים והגדלת משטח בכניסת הבית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים בט/ 04/ 6056

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר להוספת משטחי בטון לא מקורים והגדלת משטח בכניסת הבית
מספר: בט/ 04/ 6056
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר להוספת משטחי בטון לא מקורים והגדלת משטח בכניסת הבית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאמוניםאמונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2505חלק63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200402114/10/2004