בקשה להיתר להקמת בריכת מי נגר חדשה ותחנת שאיבה

ישות כללית 3/ 03/ 115/ 11/ ו

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר להקמת בריכת מי נגר חדשה ותחנת שאיבה
מספר: 3/ 03/ 115/ 11/ ו
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר להקמת בריכת מיי נגר חדשה ותחנת שאיבה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודהאשלג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2029חלק18
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100307/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011