בקשה להיתר להקמת קירות מבודדי רעש במתקן 25 והברכה סה"כ אורך 47.75 מ'

ישות כללית 3/ 03/ 115/ 11/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר להקמת קירות מבודדי רעש במתקן 25 והברכה סה"כ אורך 47.75 מ'
מספר: 3/ 03/ 115/ 11/ ה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר להקמת קירות מבודדי רעש במתקן 25 והברכה סה"כ אורך 47.75 מ'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודהאשלג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2299חלק5
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100307/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011