בקשה להיתר להרחבת דירה בקומת עמודים + פרגולה בחצר האחורית

ישות כללית 3/ 03/ 104 (א)

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר להרחבת דירה בקומת עמודים + פרגולה בחצר האחורית
מספר: 3/ 03/ 104 (א)
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר להרחבת דירה בקומת עמודים + פרגולה בחצר האחורית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודהמפרש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2076חלק105