בקשה להיתר לחניון בתשלום

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5569

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר לחניון בתשלום
מספר: תא/ 05/ 5569
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר לחניון בתשלום

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומוזס יהודה ונח
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601906/03/2006