בקשה להיתר ללא תשריט איחוד וחלוקהעל פיסעיף 137

בקשה ועדה מקומית 10342/ 1/ ז

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה להיתר ללא תשריט איחוד וחלוקהעל פיסעיף 137
מספר: 10342/ 1/ ז
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שתי י"חד בשתי קומות על עמודים בהתאם לסעיף 137.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10342חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאשהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700107/02/2007