בקשה להיתר לשדרוג מתקן אחסון ושנוע כי"ל דשנים בנמל אילת

ישות כללית 2/ 02/ 101/ טז

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להיתר לשדרוג מתקן אחסון ושנוע כי"ל דשנים בנמל אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ טז
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר לשדרוג מתקן אחסון ושנוע כי"ל דשנים בנמל אילת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40014חלק3-4, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001113/12/2010